Drehen

CNC-Drehen:

  • max. DrehenØ X = 325mm
  • max. Drehlänge Y = 600mm
  • max. Senkrechtweg Z = 80mm

1 Stück Gildemeister CTX 420 Linear
1 Stück Emco Emcomat- E 200x100

Drehen:

  • max. Spitzenweite = 1500mm
  • max. Spitzenhöhe = 250mm

1 Stück VÖEST DA 1,5/250
1 Stück VÖEST DA 1,0/250
1 Stück Weiler Primus LZ G GS
1 Stück Leinen MLZ 4 SB